Arkitektritade hus

Nobel Center - praktexempel på moderna, arkitektritade hus

Enligt antikens greker fanns det sju sorters konstformer: arkitektur, skulptering, målning, musik, poesi, dans och teater. På grund av dess komplexitet betraktades arkitekturen länge som den högsta konstformen. Till skillnad från exempelvis en tavla, en dikt eller en sång, så hade (och har fortfarande) arkitektritade hus en mängd andra krav på sig: de ska vara hållbara, de ska vara adekvat utformade för det som de är tänkta att användas till och de ska vara estetiskt tilltalande. Därmed säger det sig självt att arkitektur är något svårt, kanske inte direkt på raketforskningsnivå, men väl i klass med att försöka handla med finansiella derivat eller binära signaler. Det krävs många års kunskap, information och erfarenhet för att lära sig behärska arkitekturens alla aspekter. Men idag tillverkas inga större byggnader utan att en eller flera arkitekter har varit involverade från början till slut. Bland moderna arkitektritade hus kan det kommande Nobel center nämnas, vilket föreslogs av Berlinarkitekterna David Chipperfield & Christoph Felger. Byggnaden kommer att uppföras mitt i Stockholm, på Blasieholmen, och även ha en storslagen trädgård. Syftet är att bevara Nobels arv och idéer samt att ge information om allt som rör Alfred Nobel och hans pris. Nobelpristagare kommer här att föreläsa inom sina ämnen och i restaurangen går det att äta en riktig Nobelmiddag – precis samma rätter och upplägg som på de storslagna banketterna.

(Visited 93 times, 1 visits today)